தரமற்ற பொலித்தீனை அழிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது..

54

தரமற்ற பொலித்தீனை அழிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

மாத்தளை, கம்பஹா மற்றும் பாணந்துறை முதலான பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்புக்களின்போது குறித்த தரமற்ற பொலித்தீன் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் குறித்த பொலித்தீன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது.

சுமார் 10 தொன் அளவிலான தரமற்ற பொலித்தீனை அழிப்பதற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் அதிகார சபை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here