இளம் பெண்களை ஏமாற்றி சீரழிக்கும் கும்பல்.அதிர்ச்சித்தகவல்

கொழும்பில் இளம் பெண்களை ஏமாற்றி விபச்சார தொழிலுக்கு அனுப்பும் கும்பல் பற்றி வெலிவந்த தகவல். கொட்டாவை - மஹல்வராவ பிரதேசத்தில் அழகு கலை நிலையம் ஒன்றை நடத்தி செல்லும் நோக்கி இளம் பெண்களை ஏமாற்றி...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ